Satta King 786

Disawar

Wait

Faridabad

Wait

Ghaziabad

Wait

Gali

87

Kashipur

Wait

DISAWAR
5:00 AM

99

FARIDABAD
6:00 PM

33

GHAZIABAD
8:45 PM

32

GALI
11:45 PM

87

ADD GAME
12:00 AM

KASHIPUR
4:15 PM

SIKANDRABAD
7:10 PM

ADD GAME
12:00 AM

Satta king 786, Sattaking, Black satta king 786, Gali satta, Satta king india, Satta 786, Satta king fast, Disawar satta king, Satta bajar, Black satta 786, Satta king number, Satta company, Satta king gali, Satta disawar, Satta king online result, 786 satta king, Up game king, Satta result 786, Satta king up, Up satta king, Gali disawar, Satta king live result, Gali satta 786

GALI SATTA KING CHART 2022

GALI SATTA KING CHART 2023

GALI SATTA KING CHART 2024

DISAWAR SATTA KING CHART 2023

DISAWAR SATTA KING CHART 2024

FARIDABAD SATTA KING CHART 2023

FARIDABAD SATTA KING CHART 2024

GHAZIABAD SATTA KING CHART 2023

GHAZIABAD SATTA KING CHART 2024

Satta King 786 Record Chart March 2024

Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-Apr-24 - 13 92 25
02-Apr-24 79 13 75 05
03-Apr-24 90 04 59 70
04-Apr-24 99 61 41 62
05-Apr-24 65 61 00 93
06-Apr-24 14 81 87 -
07-Apr-24 - 15 - -
08-Apr-24 - - - -
09-Apr-24 - - - -
10-Apr-24 72 15 69 41
11-Apr-24 60 77 09 04
12-Apr-24 76 14 71 40
13-Apr-24 73 95 73 -
14-Apr-24 - - - -
15-Apr-24 - 91 54 00
16-Apr-24 42 55 74 31
17-Apr-24 93 96 56 50
18-Apr-24 39 88 95 99
19-Apr-24 45 59 92 21
20-Apr-24 57 49 49 73
21-Apr-24 54 27 88 75
22-Apr-24 99 33 32 87
23-Apr-24 - - - -